Kenőanyag forgalmazás


Keresés

Kenőanyag forgalmazásKözlekedési kenőanyagokNehéz haszongépjármű motorolajok:

Nehéz haszongépjármű motorolajok

DIMO HT EXTRA SAE 5W-30

Teljesen szintetikus, rendkívül üzemanyag takarékos csúcsolaj kimondottan a hosszú távú fuvarozásban résztvevő nehéz haszongépjárművek számára. A kenőanyagok legújabb generációját képviselő turbódízel motorolaj a legjobb tulajdonságokkal extra erő, kiemelkedő menetdinamika és a maximális gazdaságosság megvalósítása érdekében. Felülmúlja a legmodernebb dízelmotor-technológiák kenési igényeit. Egyedülálló összetétele és viszkozitási osztálya extrém üzemi körülmények között is a leggyorsabb indításkori átolajozást, azonnali védelmet, igen alacsony surlódási jellemzőket, folyamatos intenzív terheléseknél pedig a legkedvezőbb kenési tulajdonságokat garantálja a motorban. Kielégíti egyes vezető járműgyártók extra megnövelt szerviz intervallumainak (bizonyos esetekben akár 120 000...150 000 km) rendkívül magas követelményeit. Teljesíti az EURO III-as kivitelű motorok kenési előírásait.

ACEA E4
API CF
MAN M 3277, Mercedes Benz 228.5, MTU Type 3, Volvo VDS-2
Kiszerelés: 210 L, 60 L, 20 LLetöltések
Biztonsági adatlap DIMO HT EXTRA SAE 5W-30
Termékismertető DIMO HT EXTRA SAE 5W-30
DIMO HT SUPER SAE 10W-40

Részszintetikus, csúcsminőségű turbódízel motorolaj kimondottan a hosszú távú fu­va­­rozás szá­­mára, a legmodernebb dízel­mo­tor-­technológiák igen magas szintű ke­­nési igényeihez iga­zít­­va. Szél­sőséges körülményeknél is biztos a motorvédelem, op­ti­­mális a kenés, ki­ma­gas­ló a telje­sít­mény, takaré­ko­s az üzemanyag fel­hasz­­ná­lás és je­len­­tő­sen csökken a szer­viz költ­ség. Ki­elé­gíti egyes jár­mű­gyár­tók extra meg­­­nö­velt szerviz intervallumainak (bizo­nyos ese­tek­­ben akár 120 000 km) rendkívül ma­gas követelményeit. Tel­je­síti az EURO III-as ki­vi­te­lű motorok kenési előí­rásait. Többcélú adalékrendszere révén korszerű benzinmotorokhoz is alkalmas.

ACEA E7, E5, E4, B4, A3
API CF / SL
DAF HP-2, MAN M 3277 zugelassen für CRT™-Partikelfilter
Mercedes Benz 228.5 és 229.1, Renault RXD, Volvo VDS-2
Kiszerelés: 210 L, 60 L, 20 LLetöltések
Termékismertető DIMO HT SUPER SAE 10W-40
Biztonsági adatlap DIMO HT SUPER SAE 10W-40
DIMO LS SAE 10W-40

Új fejlesztésű részszintetikus kenőanyag haszongépjárművek EURO IV-es motorjaihoz ala­csony szulfáthamu, foszfor és kén tartalommal (Low SAPS). A termék kifejezetten a leg­mo­der­nebb dízel­mo­tor-technológiák igényeihez lett iga­zít­­va, de megfelel régebbi követel­mények esetén is (EURO III, II). A legnehezebb üzemi körülményeknél is biztos motorvédel­met, op­ti­­mális kenést és ki­ma­gas­ló teljesítményt garantál. Alkalmazásával alacsonyabb üzem­anyag fel­hasz­­ná­lás és csök­kenő szer­viz költ­ség érhető el. Ki­elé­gíti a jár­mű­gyár­tók extra meg­­­nö­­velt szerviz inter­val­lumai­nak (akár 120 000 km) rendkívül ma­gas követelményeit.

ACEA E6, E4
DAF HP-2, MAN M 3277 és 3477 zugelassen für CRT™-Partikelfilter
Mercedes Benz 228.51, Scania LDF (teszt alatt), Volvo VDS-3 (teszt alatt
Kiszerelés: 210 L, 60 L, 20 LLetöltések
Termékismertető DIMO LS SAE 10W-40
DIMO SHPD SAE 15W-40

Az ásványolaj ka­te­gó­ria egyik legkorszerűbben adalékolt mo­tor­­olaja elsősorban a nagy­tel­je­sít­ményű tur­­­bódízel motorokhoz. Kielégíti egyes haszon­­­gépjármű gyártók fejlett tech­no­ló­giájú (közös nyo­mó­csövű, nagy nyomású, közvetlen befecskendezéses) tur­bó­dízel mo­tor­jai­nak ke­né­si igé­nye­­it, de megfelel akár személygépkocsi benzinmotorokban is. Teljesíti bizonyos gyár­tók nyúj­tott szerviz in­ter­vallumainak (akár 80 000 km) rendkívüli köve­tel­mé­nyeit és be­­vizs­gált a­me­­rikai dízel­mo­to­rok­hoz is. Megfelel EURO I, II és némely EURO III nor­más motor ke­né­sére.

ACEA E5, E3, B4, B3, A3, A2
API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 / SL
Cummins 20071/72/76/77/78, Mack EO-M Plus, MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3 és 229.1, Renault RD, Volvo VDS-2
Kiszerelés: Kont. L, 210 L, 60 L, 20 LLetöltések
Biztonsági adatlap DIMO SHPD SAE 15W-40
Termékismertető DIMO SHPD SAE 15W-40
DIMO SUPER S3 SAE 15W-40

Az ásványolaj ka­te­gó­ria legmagasabb szintű kenőanyagai közé tartozó mo­tor­­olaj nagyteljesít­ményű turbódízel és benzinmotorokhoz. Már kielégíti bizonyos haszon­­­gépjármű gyártók fejlett tech­no­lógiájú (közös nyo­mó­csövű, nagy nyomású, közvetlen befecskendezéses) tur­bó­dízel mo­tor­jai­nak kenési igé­nye­­it, de megfelel akár személygépkocsi benzinmotorokban is. Szél­ső­séges üzemeltetési körül­mé­nyek között is a legjobb ke­nést, optimális motorvédelmet és kie­melt menetdinamikát biz­tosító ás­­ványi motorolajok közé tarto­zik. Kielégíti egyes vezető jár­mű­gyár­tók nyúj­tott szerviz in­ter­vallumainak (akár 80 000 km) rendkívül magas követelményeit, be­­­vizsgált bizonyos ame­rikai dízel­mo­to­rok­hoz is, továbbá tel­je­síti egyes EURO III-as kivitelű mo­torok kenési elő­írásait.

ACEA E5, E3, B3, A3
API CH-4 / SJ
Allison C-4, Cummins, Mack EO-M Plus, MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3, MTU Type 2, Renault RD, Volvo VDS-2
Kiszerelés: 210 L, 60 L, 20 LLetöltések
Biztonsági adatlap DIMO SUPER S3 SAE 15W-40
Termékismertető DIMO SUPER S3 SAE 15W-40
LEICHTLAUFÖL FE SAE 10W-40

Részszintetikus motorolaj a nagyobb teljesítmény, a fokozott gazdaságosság és a leg­maga­sabb szintű ­védelem elérése érde­ké­­ben. Alkalmazható nehéz és kis haszon­gép­­jár­mű­vek kor­­szerű turbó­­dízel mo­tor­jaihoz és modern sze­mély­gépkocsi benzinmotorokhoz is. Ki­e­lé­­gí­­ti egyes vezető jár­mű­gyár­tók nyújtott szerviz intervallumainak (akár 80 000 km) rendkívül magas követelmé­nye­it. Tel­je­síti bizonyos EURO III-as kivi­te­­lű motorok kenési előírásait.

ACEA E7, E5, E3, B4, A3
API CI-4 / SL
MAN M 3275, Mercedes Benz 228.3 és 229.1, Renault RLD, Volvo VDS-3  
Kiszerelés: Kont. L, 210 L, 60 L, 20 L,Letöltések
Biztonsági adatlap LEICHTLAUFÖL FE SAE 10W-40
Termékismertető LEICHTLAUFÖL FE SAE 10W-40
GIGANT SUPER SAE 20W-50

Az átlagosnál sűrűbb ásványi motorolaj nagyterhelésű turbó- és szívódízel, valamint ben­­zin­motorok kenésére. Alkalmazása ki­mon­dottan előnyös la­za illesztésű illetve idő­sebb mo­to­­rok­nál. Magas viszkozitása és mechanikai stabilitása optimalizálja az olaj­fo­gyasz­tást, nö­ve­li az olajnyomást. Megfelel normál üzemi körülmények között működő nehéz és kis teher­gép­jár­művek, mezőgazdasági és építőgépek dízelmotorjaihoz, de al­kal­mazható sze­mély­gép­kocsi benzinmotorokban is. Rendkívül megbízhatóan véd a magas termikus terhelésekkel szemben. Felülmúlja a gépjármű motor­ola­jok­kal szemben támasztott alap­vető kö­ve­telményeket.

ACEA A2, B3, E2
API SJ / CH-4
Mercedes Benz 228.1 és 229.1, VW-Norm 501. 01 és 505. 00
Kiszerelés: Kont. L, 210 L, 60 L, 20 L, 4X5LLetöltések
Biztonsági adatlap GIGANT SUPER SAE 20W-50
Termékismertető GIGANT SUPER SAE 20W-50
GIGANT UNIVERSAL HD-MOTORÖL SAE 15W-40

Kiváló minőségű ásványi motorolaj nagyhatású adalékokkal elsősorban nehéz és kis teher­gép­járművek, mezőgazdasági gépek, építőgépek stb. turbó- és szívó­dí­zel mo­torjaihoz, de meg­felel személygépkocsi ben­zinmotorokhoz is. Normál üzemi körülmények között megfelelő me­net­­dinamikát, biz­­ton­ságos üze­me­lést és optimális kenést biztosít a motor számára. Felül­múl­ja a gépjármű motor­ola­jok­kal szemben támasztott alapvető kö­vetelményeket.

ACEA E2, B3, A3
API CG-4 / SJ
Allison C-4, Caterpillar TO-2, Mack EO-M, MAN 271
Mercedes Benz 228.1 és 229.1, Volvo VDS, VW-Norm 501.01 és 505. 00
Kiszerelés: 210 L, 60 L, 20 L, 4X5LLetöltések
Biztonsági adatlap GIGANT UNIVERSAL HD-MOTORÖL SAE 15W-40
Termékismertető GIGANT UNIVERSAL HD-MOTORÖL SAE 15W-40
HDC-MOTORÖL SAE 15W-40

Ásványi motorolaj nagyhatású adalékrendszerrel teher­gép­járművek, mezőgazdasági gépek, épí­tőgépek stb. turbó- és szívó­dí­zel mo­torjaihoz, de meg­felel személygépkocsi ben­zin­mo­torokhoz is. Biz­­ton­ságos üze­me­lést és optimális kenést garantál a motor számára. Felül­múl­ja a gépjármű motor­ola­jok­kal szemben támasztott alapvető kö­vetelményeket.

ACEA E2, B2, A2
API CG-4 / SG
MAN 271, Mercedes Benz 228.1, Volvo VDS
Kiszerelés: Kont. L, 210 L, 60 L, 20 L, 4X5LLetöltések
Biztonsági adatlap HDC-MOTORÖL SAE 15W-40
Termékismertető HDC-MOTORÖL SAE 15W-40


weboldal tervezés: IRQCégtörténet | Galéria | Munkatársaink | Kapcsolat