traži

Pozdravljamo Vas na stranicama Agrar-Coop-a!


Agrár – Coop Kft. je mađarsko poduzeće srednje veličine sa 90 radnika u županiji Zala- u malom selu Teskánd. Za svoj cilj smatra besprekorno posluživanje partnera sa visokokvalitetnim proizvodima. Zadovoljstvo kupca našim uslugama jest bit svih naših aktivnosti i prvobitni poslovni cilj. 
Za najbitniji strateški cilj smatramo vrednost kupca, što karakteriše ovo poduzeće u dolje navedenim ogracnima.


Živa stoka-proizvodnja i prodaja

Najkarakterističnija djelatnost naše firme je trgovina živom stokom. Bavimo se otkupom mliječnih teladi, junadi i svinja i sa prodajom ovih domaćim i inostranim partnerima.
S druge strane tovimo telad bele boje mesa sa holandskim tehnološkim sistemom za tov na farmi u Nagykapornak sa kapacitetom od 4000 grla. Poslije dostignute tovne težine telad šaljemo na export.
Sopstveni vozni park kamiona omogućuje posluživanje naših poslovnih partnera stručno i efikasno.


Prodaja maziva

Visokostručni inženjeri sa širokim asortimanom prometnih i industrijskih ulja stoje na raspolaganju našim poslovnim partnerima. Stalna zaliha od 100 tona i besplatna doprema obezbedjuje partnerima posluživanje odmah i besprijekorno. Kao dopunska usluga brinemo se o transportu štetnih uljnih otpada koje nastaju pri korištenju.
Mi smo isključivi importer OEST maziva u Mađarskoj. Sem ovoga prodajemo ESSO i MOBIL proizvode.


 


Rashladna teehnologija

Naša firma se bavi sa rashaldnom tehnologijom uračunajući ugradnju hladnjaka sa isparivačem, izgradnju kada sa ledenom vodom, montažu agregata sa zračnim i vodenim hlađenjem, izvedbu skupnih agregata, i izvedbu hladila sa srednjim i visokim kapacitetom za industrisjko i tehnološko hlađenje. Osim ovih vršimo montažu mužnih aparata i sa nyihovim servisiranjem služimo potrebama kupaca.
Nudimo kompleksnu tehničku uslugu partnerima počevši od projekta do ugradnje i montaže aparata pa kasnije do održavanja i popravka ovih.
Stočna hrana i prodaja sjemena za setvu

Prodajemo sjemena za uzgoj bilja za stočnu hranu kao i sredstva za zaštitu bilja. Nadalje prodajemo dopunu stočnoj hrani prvenstveno za junad i svinje i hranu za kućne ljubimce.
Veterinarstvo

U našoj veterinarskoj apoteci prodajemo veterinarske ljekove i preparate gdje stručnim savjetom pomažemo izbor najboljeg ljeka. Sa dopremom do željene adrese - pokrivamo čitav teritorij države. U dalji niz usluga spada još veterinarska dezinfekcija i inseminacija. 
   Logistika

U našoj veterinarskoj apoteci prodajemo veterinarske ljekove i preparate gdje stručnim savjetom pomažemo izbor najboljeg ljeka. Sa dopremom do željene adrese - pokrivamo čitav teritorij države. U dalji niz usluga spada još veterinarska dezinfekcija i inseminacija.

weboldal tervezés: IRQO nama | Galerija | Suradnici | Kontakt